Praca

Jeżeli jesteś zainteresowany związaniem swojej kariery zawodowej z rozwojem naszej firmy prześlij CV na nasz adres:

Biuro Doradcy Podatkowego
Czesław Kaczyński

25-522 Kielce,
ul. Nowy Świat 50/2

e-mail: biuro@bdpkaczynski.pl

Oczekujemy na osoby zainteresowane rachunkowością i podatkami, szczególnie jeśli dysponują doświadczeniem lub dużą wiedzą w tych dziedzinach..

Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).

Kontakt

Biuro Doradcy Podatkowego Czesław Kaczyński

ul. Nowy Świat 50/2
25-522 Kielce
tel. 41 362 17 14,
ul. Jana Pawła II 13/15
25-025 Kielce
tel. 41 240 68 68
Doradca Podatkowy Czesław Kaczyński
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego