Oferujemy wsparcie

dla Ciebie i Twojej firmy.

ProjektBDP Czesław Kaczyński realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie specjalistycznej aplikacji obsługiwanej z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, wspomagającej zarządzaniem zleceniami w ramach prowadzonej przez BDP Czesław Kaczyński działalności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaimplementowanie jednolitej platformy informatycznej ze wspólnym mechanizmem autoryzacji nadawania uprawnień (w systemie i modułach) na podstawie, której będzie można budować aplikacje wspomagające procesy biznesowe.

Dane projektu

Tytuł projektu:
"Platforma B2B jako podstawa informatycznego systemu realizacji i automatyzacji procesów biznesowych"

Okres realizacji:
02.01.2014 r. – 30.09.2015 r.
Program Operacyjny:
Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa:
8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie:
8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Kontakt
Biuro Doradcy Podatkowego Czesław Kaczyński
Kierownik Projektu: Czesław Kaczyński
e-mail: biuro@bdpkaczynski.pl
ul. Nowy Świat 50/2
25-522 Kielce
tel/fax 41 362 17 14, 41 394 83 03
kom. 502 136 755

Przydatne linki:
Oficjalny portal UE
Program Innowacyjna Gospodarka
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościKontakt

Biuro Doradcy Podatkowego Czesław Kaczyński

ul. Nowy Świat 50/2
25-522 Kielce
tel. 41 362 17 14,
ul. Jana Pawła II 13/15
25-025 Kielce
tel. 41 240 68 68
Doradca Podatkowy Czesław Kaczyński
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego