Oferujemy wsparcie

dla Ciebie i Twojej firmy.

Aktualności

 

Wydatki na cele mieszkaniowe jako zwolnienie przychodów ze zbycia nieruchomości

Wyrok NSA z 25.11.2016 r. sygn. FSK 3011/14 dotyczy wykładni art. 21 ust 1 pkt 32a updof w zakresie tego, czy aby skorzystać w zwolnienia zawartego w/w przepisie konieczne jest wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe tych samych środków, które uzyskano ze zbycia nieruchomości. NSA uznał, że nie jest to konieczne, ważny jest jedynie cel i termin wydatkowania środków.
 

Zwolnienie z VAT dostawy nieruchomości, a pierwsze zasiedlenie

Wyrok NSA z dnia 14 maja 2015 r. sygn. I FSK 382/14
 

Wyrok w sprawie zarzutu udziału w oszustwie podatkowym

Art. 217 Konstytucji RP wprowadza tak zwaną zasadę wyłączności ustawowej w zakresie podatków, ale również zasadę określoności. Każdy element opodatkowania może wynikać wyłącznie z przesłanek ustawowych. Zatem przyczyną pozbawienia podatnika prawa do zastosowania stawki 0 % do dostaw wewnątrzwspólnotowych nie może być jedynie przeświadczenie o oszukańczym charakterze transakcji.”
 

Sprzedaż działek a VAT

Sprzedaż prywatnych działek a opodatkowanie podatkiem VAT
 

Odliczenie podatku VAT, a najem samochodów

Prawo spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur za wynajem samochodów od specjalistycznej firmy w celu ich dalszego wynajmu klientom jako samochodów zastępczych.
 

Nowa strona Biura

Serdecznie witamy na stronie internetowej naszej Kancelarii. Mamy nadzieję, że przyjemny dla oka wygląd oraz wzbudzające zainteresowanie treści zachęcą Państwa do skorzystania z naszej oferty.

Kontakt

Biuro Doradcy Podatkowego Czesław Kaczyński

ul. Nowy Świat 50/2
25-522 Kielce
tel. 41 362 17 14,
ul. Jana Pawła II 13/15
25-025 Kielce
tel. 41 240 68 68
Doradca Podatkowy Czesław Kaczyński
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego