Doradztwo podatkowe

W tym segmencie oferujemy między innymi usługi dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, które nie posiadają z biurem stałej umowy o świadczenie usług.

W tym zakresie oferujemy między innymi:
  • Konsultacje i porady prawne,
  • Pisemne opinie prawne,
  • Zastępstwo procesowe w sporach z organami podatkowymi,
  • Występowanie przed sądami administracyjnymi,
  • Sporządzanie zeznań podatkowych, deklaracji podatkowych oraz pism do organów podatkowych,
  • Audyty podatkowe (kontrola dokumentacji podatkowej),
  • Nadzór podatkowy (stały nadzór nad działaniami własnych służb księgowych w firmie),
  • Pomoc w zakładaniu spółek prawa handlowego, itp.

Kontakt

Biuro Doradcy Podatkowego Czesław Kaczyński

ul. Nowy Świat 50/2
25-522 Kielce
tel. 41 362 17 14,
ul. Jana Pawła II 13/15
25-025 Kielce
tel. 41 240 68 68
Doradca Podatkowy Czesław Kaczyński
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego