Oferujemy wsparcie

dla Ciebie i Twojej firmy.

Aktualność "Odliczenie podatku VAT, a najem samochodów "

Pismo z dnia 2 września 2014 r
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-712/14/AK

 Prawo spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur za wynajem samochodów od specjalistycznej firmy w celu ich dalszego wynajmu klientom jako samochodów zastępczych.

 

W sytuacji, gdy wynajmowane od firmy zewnętrznej samochody są faktycznie wykorzystywane tylko i wyłącznie do prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, polegającej na ich oddaniu w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu (za takie usługi należy uznać udostępnianie klientom pojazdów jako samochodów zastępczych), przysługuje mu stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 lit. c u.p.t.u. prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych faktur dokumentujących ich wynajem, o ile nie wystąpią negatywne przesłanki, o których mowa w art. 88 u.p.t.u. Jednocześnie, podatnik nie jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów, a tym samym - w myśl art. 86a ust. 12 ustawy, nie ma obowiązku złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach.

DATA PUBLIKACJI: 2015-03-01 » Pozostałe aktualności

Kontakt

Biuro Doradcy Podatkowego Czesław Kaczyński

ul. Nowy Świat 50/2
25-522 Kielce
tel. 41 362 17 14,
ul. Jana Pawła II 13/15
25-025 Kielce
tel. 41 240 68 68
Doradca Podatkowy Czesław Kaczyński
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego