Oferujemy wsparcie

dla Ciebie i Twojej firmy.

Aktualności

 

Wydatki na cele mieszkaniowe jako zwolnienie przychodów ze zbycia nieruchomości

Wyrok NSA z 25.11.2016 r. sygn. FSK 3011/14 dotyczy wykładni art. 21 ust 1 pkt 32a updof w zakresie tego, czy aby skorzystać w zwolnienia zawartego w/w przepisie konieczne jest wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe tych samych środków, które uzyskano ze zbycia nieruchomości. NSA uznał, że nie jest to konieczne, ważny jest jedynie cel i termin wydatkowania środków.
 

Zwolnienie z VAT dostawy nieruchomości, a pierwsze zasiedlenie

Wyrok NSA z dnia 14 maja 2015 r. sygn. I FSK 382/14
 

Wyrok w sprawie zarzutu udziału w oszustwie podatkowym

Art. 217 Konstytucji RP wprowadza tak zwaną zasadę wyłączności ustawowej w zakresie podatków, ale również zasadę określoności. Każdy element opodatkowania może wynikać wyłącznie z przesłanek ustawowych. Zatem przyczyną pozbawienia podatnika prawa do zastosowania stawki 0 % do dostaw wewnątrzwspólnotowych nie może być jedynie przeświadczenie o oszukańczym charakterze transakcji.”
 

Sprzedaż działek a VAT

Sprzedaż prywatnych działek a opodatkowanie podatkiem VAT

Kontakt

Biuro Doradcy Podatkowego Czesław Kaczyński

ul. Nowy Świat 50/2
25-522 Kielce
tel. 41 362 17 14,
ul. Jana Pawła II 13/15
25-025 Kielce
tel. 41 240 68 68
Doradca Podatkowy Czesław Kaczyński
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego