Oferujemy wsparcie

dla Ciebie i Twojej firmy.

Aktualność "Zwolnienie z VAT dostawy nieruchomości, a pierwsze zasiedlenie"

 Wyrok NSA z dnia 14 maja 2015 r. sygn. I FSK 382/14

Teza: Pierwsze zasiedlenie należy rozumieć potocznie i intuicyjnie. Zwolniona z VAT będzie, więc dostawa budynków, budowli lub ich części również w przypadku, gdy podatnik, przez co najmniej dwa lata wykorzystuje nieruchomość do własnych celów. 

DATA PUBLIKACJI: 2015-07-29 » Pozostałe aktualności

Kontakt

Biuro Doradcy Podatkowego Czesław Kaczyński

ul. Nowy Świat 50/2
25-522 Kielce
tel. 41 362 17 14,
ul. Jana Pawła II 13/15
25-025 Kielce
tel. 41 240 68 68
Doradca Podatkowy Czesław Kaczyński
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego